Wyceny

——————————————————————————————————-

Pobierz przykładowe wyceny

——————————————————————————————————-

PRZYKŁADOWA WYCENA >>

PRZYKŁADOWA WYCENA 2 >>

 

——————————————————————————————————-

Poniżej znajduje się przykładowa wycena online

——————————————————————————————————-

 

WYCENA PRZYKŁADOWA  
Montaż systemu alarmowego SSWN  
   
Załóżenia do wyceny  
   
1. Centrala alarmowa do 14 linii dozorowych  
2. Klawiatura sterujaca LCD  
3. Możliwość sterowania pilotem  
4. Powiadamianie ochrony, właścicieli itp. poprzez sieć GSM  
5. Czujki wykrywania ruchu ( PIR ) różnych klas 5 szt  
6. Sygnalizator akustyczno optyczny zewnętrzny  
   
Wartość Urządzeń  
Lp Wyszczególnienie Ilość Cena jedn. Razem
1 Płyta CA10 1 357,46 357,46
2 Klawiatura sterująca LCD 1 297,19 297,19
3 Klawiatura sterująca LED 0 170,80 0,00
4 Ekspander 8 linii dozorowych 0 224,48 0,00
5 Czujka PIR IR-130 Simens 1 124,44 124,44
6 Czujka PIR + MIKROFALA dual Presige 0 157,38 0,00
7 Czujka PIR średniej klasy 4 60,00 240,00
8 Czujnik wibracyjny 0 238,00 0,00
9 Czujnik p-poż 0 186,32 0,00
10 Czujnik wykrywania gazu 0 234,00 0,00
11 Zasilacz 5A 0 591,60 0,00
12 Sygnalizator zewnętrzny 1 111,25 111,25
13 Sygnalizator wewnętrzny 0 33,75 0,00
14 Akumulatory 65Ah 0 493,90 0,00
15 Akumulatory 22Ah 0 226,80 0,00
16 Akumulatory 7Ah 1 112,03 112,03
17 Procesor mowy ( do powiadamiania tel ) 1 136,00 136,00
18 Montaż oprzewodowania, [ wartość szacunkowa do rozliczenia powykonawczego 1 150,00 150,00
19 Obudowy urządzeń 1 126,27 126,27
20 Obudowa klawiatury LED 0 64,06 0,00
21 Radiowy przycisk alarmowy zasięg do 200m 1 203,74 203,74
22 Modem GSM powiadamiania telefonicznego T1 1 490,77 490,77
23 Antena zewnętrzna GSM [ kpl ] 0 48,70 0,00
24 Inne 0 0,00 0,00
25 Wartość urządzeń   RAZEM 2349,15
26 Koszt zakupu 3% 70,47
27 Wartość Urządzeń   OGÓŁEM 2419,62
   
2    
   
   
   
Koszt montażu i uruchomienia    
     
1 Montaż centrali 1 120,00 120,00
2 Koszt uruchomienia monitoringu 1 70,00 70,00
3 Montaż baterii akumulatorów 0 26,00 0,00
4 Uruchomienie zasilacza automatycznego 0 63,00 0,00
5 Montaż i uruchomienie ekspandera 0 120,00 0,00
6 Montaż klawiatury sterującej 1 39,00 39,00
7 Montaż czujek ( PIR, P-POŻ itp. ) 5 58,20 291,00
8 Montaż czujek stykowych 0 38,00 0,00
9 Montaż sygnalizatorów 1 79,00 79,00
10 Montaż sygnalizatorów wewnętrznych 0 12,00 0,00
11 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 7 19,00 133,00
12 Łączenie przewodów przez lutowanie 0 2,30 0,00
13 Montaż oprzewodowania, [ wartość szacunkowa do rozliczenia powykonawczego 1 100,00 100,00
14 Wykonanie zasilania 220V 1 35,00 35,00
15 Szkolenie obsługi 0 12,00 0,00
16 Montaz i uruchomienie urządzeń przekazu radiowego 0 68,00 0,00
17 Koszt uruchomienia systemu GSM 1 98,00 98,00
18 Koszt uruchomienia systemu i oprogramowania 1 120,00 120,00
19 Koszt oprogramowaniu systemu 0 260,00 0,00
20 Montaż elementów wykonawczych systemu ACC 0 86,00 0,00
21 Montaż czujników magnetycznych 0 68,00 0,00
22 Inne 0 22,50 0,00
23 Wartość prac montażowych Razem 1085,00
24 Koszt transportu ( km x stawka/km ) 0,00 0,83 0,00
25 Razem 1085,00
26 Rabat 20,00% 1085,00 217,00
     
27 Koszt montażu i uruchomienia Razem 868,00
   
   
 
28 Ceny podano brutto Ogółem 3287,62
   
     
 
Dyrektor
inż. Jarosław Handkiewicz
lipiec 2014

 

WYCENA SYSTEMU ALARMOWEGO  
   
Montaż systemu alarmowego SSWN  
   
Wartość Urządzeń  
Lp Wyszczególnienie Ilość Cena jedn. Razem
1 Centrala do obsługi 5 linii dozorowych z klawiaturą LED 1 511,68 511,68
2 Klawiatura sterująca LED 0 0,00 0,00
3 Transformstor 1 71,34 71,34
5 Czujka PIR 2 55,35 110,70
6 Przewody, przekaźniki, materiały pomocnicze [ kpl ] wartość szacunkowa do rozliczenia powykonawczego 1 100,00 100,00
7 Akumulator 7Ah 1 48,00 48,00
8 Sygnalizator zewnętrzny 1 115,62 115,62
9 Radiolinia 0 150,27 0,00
10 Wartość urządzeń   RAZEM 957,34
       
     
Koszt montażu i uruchomienia    
1 Montaż i uruchomienie urządzeń sterujących 1 120,00 120,00
2 Montaż czujek, klawiatur, sygnalizatorów wewnętrznych itp. 3 18,50 55,50
3 Montaż sygnalizatorów zewnętrznych 0 68,00 0,00
4 Oprogramowanie urządzeń 1 320,00 320,00
5 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 5 12,30 61,50
6 Montaż oprzewodowania, 1 40,00 40,00
7 Wartość prac montażowych Razem 597,00
8 koszt transporu   0,00
9 Razem 597,00
10 Rabat 10,00% 597,00 59,70
       
11 Koszt montażu z rabatem Razem 537,30
 
12 Ogółem 1494,64
   
Ceny podano brutto    
     
     
wrzesień 2014 Dyrektor
    inż. Jarosław Handkiewicz
  • oferta

    - zapoznaj się z naszą oferta -

  • galeria

    - zapraszamy do galerii -

  • kontakt

    - zapraszamy do kontaktu -