Breaking News

Prawo karne – co musisz o nim wiedzieć?

Każdego z nas mogą dotknąć nieprzyjemne konsekwencje na skutek łamania prawa. Niewiedza na temat aktualnych przepisów i konsekwencji wynikających z ich naruszenia nie jest żadnym wytłumaczeniem. Konsekwencje łamania prawa ponosi każdy z nas, bez względu na to, czy dokonane to będzie świadomie czy nieumyślnie.

Prawo karne: jakie mogą być konsekwencje łamania przepisów?

Działając pod wpływem emocji i pomijając przemyślenie tego, czy nie łamiemy prawa, narażamy się na ogrom przykrych konsekwencji. Przykładem popularnych wykroczeń mogą być zaniedbania skarbowe, które są częste wśród pracowników i właścicieli firm. Również w przypadku nieświadomego przestępstwa możemy potrzebować pomocy specjalisty. Można znaleźć taką osobę wpisując hasło prawnik Kraków albo adwokat prawo karne Łódź, określenie miejsca zamieszkania ułatwi znalezienie najbliższego specjalisty. Zgodnie z wolą ustawodawcy w tej dziedzinie przepisy są z góry narzucone, a ich złamanie każdorazowo jest określane mianem przestępstwa, a zatem podlega pod przepisy prawa karnego procesowego, a to oznacza, że wiąże się z wymierzeniem odpowiedniej kary.

Prawo karne – kiedy nas nie dotyczy?

Postępowanie w sądzie przeciwko oskarżonemu o przestępstwo wszczyna się tylko w sytuacji, kiedy konkretne przesłanki procesowe są spełnione. Brak zapisu o danym czynie wraz z przewidywaną karą w kodeksie powoduje, że winny uniknie ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny.

Żadne postępowanie sądowe nie jest wszczynane bądź szybko jest umarzane także wtedy, kiedy nie da się stwierdzić wykroczenia lub zabrakło danych umożliwiających potwierdzenie winy, kodeks karny nie opisuje określonej sytuacji jako zakazanej, działanie ma za małą szkodliwość społeczną, podejrzany albo oskarżony umrze, kara ulegnie przedawnieniu, sprawca nie podlega polskiemu orzecznictwu, nie została złożona skarga, nie pozwolono na wszczęcie postępowania (przywilej immunitetu