Breaking News

Jeśli Twój malżonek pije…

Wiele rodzin boryka się z alkoholizmem jako poważnym problemem dotykającym wszystkich członków rodziny. Dotyka to osób w każdym przedziale wiekowym i w różnych miejscach. Bywa, że pić będą mąż i żona, ale może być też tak, że problem ten to słabość jednego z nich. Nie da się określić jednego modelu ugrzęźnięcia w nałogu!

Pijany mąż jako zapowiedź problemów

Specjaliści pokazują, że to mężczyznom ciężej dać sobie radę z nadużywaniem napojów wyskokowych. Jako tako da się przetrzymać okazjonalne nietrzeźwe incydenty w domu, jednak koniec końców z pewnością zdarzać się to będzie coraz częściej. Im częściej tak się dzieje, jak bardzo rośnie odczucie lęku, osamotnienia i braku bezpieczeństwa dla dzieci i małżonki. To nie tylko kwestia pogorszenia warunków, lecz pojawia się niska samoocena i pogorszenie samopoczucia członków rodziny, a zwłaszcza dzieci, które muszą wstydzić się przed otoczeniem za ojca.

Czy da się wytrzymać częste awantury?

Przebieg nałogu alkoholowego nie musi, ale jednak bardzo często kończy się zwiększeniem natężenia agresywności i rodzi przemoc na pozostałych członkach domowej wspólnoty. W przypadku dzieci wpływ uzależnionego ojca będzie posiadać dalekosiężne skutki. Naukowcy wskazują, że w dorosłym życiu będą miały większą przypadłość naśladowania postaw rodzica, przez co ten schemat będzie powtarzać się przez pokolenia.

Chciałabym się od tego uwolnić…

Oczywiśce warto pomagać wyjść alkoholikom z ich zgubnych przywiązań, lecz przeważnie pozostają przy piciu. Wiele kobiet, by chronić swoje dzieci przed pjacką agresją i wstydem, decyduje się na życie bez lęku. Najtrudniej podjąć tę decyzję z uwagi na sferę mentalną, natomiast prawnie nie widać żadnych kłopotów. W obu tych kwestiach z pewnością pomoże doświadczony adwokat. Najlepszy sposób to wprowadzić do przeglądarki hasło przykładowo „adwokat kraków rozwód„, co sprawi że pojawią się propozycje różnych kancelarii zajmujących się tego typu sprawami sądowymi. Zazwyczaj w przypadku usług prawnych trzeba się liczyć z kosztami, jednak nie jest to aż tak wielki ubytek w budżecie. Wszak bardziej opłaca się to, niż mieszkać dalej pod jednym dachem z uzależnionym mężczyzną.