Breaking News

Zakończenie małżeństwa z orzekaniem o winie — informacje, które musisz przyswoić

Wszyscy mówią, że za zakończenie związku najczęściej są odpowiedzialne kobieta i mężczyzna, lecz nie dla sądu. W momencie orzekania o winie, winę jest w stanie nosić jeden z partnerów, oboje albo żaden. Zdaje się, że sprecyzowanie winowajcy rozpadu związku małżeńskiego to wątek poczucia satysfakcji małżonka, lecz ma to znaczące efekty prawne.

Każde małżeństwo tuż przed końcem stoi przed dylematem czy ustalać winnego, czy pozostawić to nierozstrzygnięte. Rozwód to mocno stresujące przejście więc niekiedy, by umniejszyć sobie niespodziewanych trudności i nerwów małżeństwo ustala, aby nie rozstrzygać w w czasie rozprawy kto jest winny za rozpad małżeństwa.

W jakiej sytuacji ponosimy winę za zakończenie małżeństwa?

Za czynnik rozpadu małżeństwa z reguły wymienia się absolutny rozkład pożycia. Nazywamy tak określenie, które niejeden z nas będzie rozumiał trochę odmiennie, natomiast oznacza to nic innego jak działanie w związku, zatem wspólne mieszkanie, zarządzanie domem, wspólne opłaty, wychowywanie pociech i współżycie. Winę za rozwód nosi ta postać, jaka doprowadziła do destrukcji tego pożycia, poprzez konkretne gesty, do których stanowczo kwalifikujemy pogróżki, zaniechanie współżycia, porzucenie współmałżonka bez jakiejkolwiek podstawy, problemy alkoholowe, przemoc, brak wierności.

Kiedy niewierność nie jest przyczyną separacji?

Zdrada w związku małżeńskim jest odpowiedzialna za przyczynę rozłamu pożycia, ale jeśli któryś z współmałżonków dopuścił się jej w trakcie istnienia związku małżeńskiego. To dowodzi, iż jeśli początkowo partnerzy przestali łącznie funkcjonować pod jednym dachem, a kolejno doszło do utworzenia przez jednego z partnerów romansu z kimś innym, to nie da się określić takiego stanu rzeczy za powód rozłamu związku.Natomiast relacja jednego z współmałżonków z innym partnerem podczas trwania związku małżeńskiego, jednakże po pojawieniu się zupełnego i niezmiennego zakończenia pożycia między partnerami nie nie jest powodem do przypisania temuż osobnikowi odpowiedzialności za rozwiązanie związku. Tak samo bywa, jeżeli współmałżonek ma informację o niewierności przed rozwodem, ale nie miał wówczas miejsca rozłam pożycia.

Orzekanie o winie – dlaczego warto do tego zmierzać

Sędzia ma prawo nie wskazywać odpowiedzialnego wyłącznie w sytuacji, jeśli za obopólną zgodą chcą tego partnerzy, czyli na ich własny wniosek o anulowanie określenia winnego zrujnowanie związku. W takim przypadku za separację na podstawie sędziego ani jedna z osób nie ponosi winy. Małżonkowie są w stanie zmienić przekonanie do chwili, aż rozwód będzie orzeczony, a trzeba to szczegółowo przeanalizować, ponieważ osoba pozbawiona winy ma możliwość na przykład do zasiłku alimentacyjnego od drugiego małżonka,o ile byłaby w gorszej sytuacji niż przed rozwodem. Jeśli nie ustalono winnego bądź winę mają na sobie obie strony, posiadają taką możliwość również obie osoby, z zastrzeżeniem, że funkcjonują w niedostatku. W przypadku, jeśli któryś z partnerów został wskazany za wyłącznie winnego, a rozwód niesie za sobą mocne zaostrzenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie tego partnera jest w stanie orzec o obowiązku wypełniania potrzeb osobnika niewinnego. Małżonek ten nie ma obowiązku znajdować się w niedostatku.

Koszty sądowego zakończenia małżeństwa

Za wypełnienie rozwodu koszty ponosi strona uznana za odpowiedzialną zakończenia związku małżeńskiego – jeden ze współmałżonków, koszt jest w stanie także zapłacić osoba wnioskująca w momencie nieokreślania winnego bądź oboje, jeżeli wina ciąży na obu partnerach.Stawka ze strony sądu za rozwód to 600 zł, którą ponieść powinno się do odpowiedniego sądu. Jeżeli sąd ma dopuścić się także podziału majątku, trzeba uiścić ponadplanowo należność w stawce 300 zł lub 1000 zł. Poza tym musimy również doliczyć koszty obrońcy. Akurat jest to kwestia bardzo specyficzna,uzależniona od części Polski, zakresu wsparcia a także skomplikowania sprawy. Najbezpieczniej znaleźć biuro adwokackie, wpisując w wyszukiwarkę np. konsultacje prawne Łódź i umówić się na naradę.